ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ-Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ !!!

 

Μετά από καταγγελία της Αντιπολίτευσης ότι παράνομα έχει συσταθεί και λειτουργεί η Εκτελεστική Επιτροπή στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης - Γιάννης Γάλλος -» και ότι παράνομα όλες οι απ΄ ευθείας αναθέσεις γίνονται μέσα από την συγκεκριμένη Επιτροπή, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,

ΑΚΥΡΩΣΕ την σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης - Γιάννης Γάλλος -», από τις 18/05/2017, αφήνοντας έκθετους τον Δήμαρχο κ. Δ. Κάρναβο και τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κ. Ευσταθίου.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των περισσοτέρων Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης, η Διοίκηση του Δήμου, ΕΠΕΜΕΝΕ να λειτουργεί παράνομα την Εκτελεστική Επιτροπή.

Οι Παρατάξεις που προσέφυγαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ήταν :
1). Όλα για την Καλλιθέα μας - Βάσω Μαργαρίτη,
2). Καλλιθέα Μπροστά με τον Θεόδωρο Ψαλλιδόπουλο και
3). Η Δημοτική Κίνηση Πολιτών με τον Ευάγγελο Παπαδάκη.